Συμβουλευτική γονέων

Η θεραπεία παιδιών και εφήβων είναι απαραίτητο να συνοδεύεται και από τη συμβουλευτική γονέων έτσι ώστε οι δυσκολίες να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα αλλά και οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια να βελτιωθούν ή να αποκατασταθούν.

Στις συναντήσεις συμβουλευτικής γονέων ενισχύονται οι δεξιότητες επικοινωνίας του γονέα απέναντι στο παιδί και μέσα στην οικογένεια. Συζητιούνται οι προβληματισμοί του είτε αυτοί αφορούν τη δική του συμπεριφορά είτε του παιδιού. Προτείνονται και εντοπίζονται διαφορετικές στάσεις και συμπεριφορές που μπορούν να προκαλέσουν αλλαγή στην κατάσταση που προβληματίζει. Επιδιώκεται η αλλαγή και η βελτίωση στο σύστημα της οικογένειας, μέσα από την αλλαγή στον ίδιο το γονέα!

Στις περισσότερες περιπτώσεις η συμβουλευτική γονέων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με την θεραπεία των παιδιών/ εφήβων . Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που πραγματοποιείται η συμβουλευτική γονέων ανεξάρτητα. Γονείς που δεν επιθυμούν να φέρουν το παιδί ή τον έφηβο σε θεραπεία αλλά που χρειάζονται καθοδήγηση στο πώς να χειριστούν δυσκολίες, να στηρίξουν το παιδί/ έφηβο τους σε μία δύσκολη περίοδο, να το/ν βοηθήσουν να αναπτύξει μία θετικότερη εικόνα του εαυτού του, ή που επιθυμούν να αισθανθούν περισσότερο σίγουροι και επαρκείς στο γονεϊκό τους ρόλο, μπορούν εδώ να βρουν κατάλληλη υποστήριξη και βοήθεια. Ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα, οι γονείς μπορούν να επωφεληθούν είτε από την ατομική συμβουλευτική είτε από την συμμετοχή τους σε μία ομάδα γονέων.

Ομάδες γονέων

Απευθύνονται σε γονείς με παιδιά στην προσχολική, στη σχολική ηλικία και στην εφηβεία με σκοπό την πρόληψη της ψυχικής υγείας των παιδιών, την ενδυνάμωση του γονικού ρόλου και την ενίσχυση των γονιών στο να αντιμετωπίζουν θέματα που προκύπτουν στην αλληλεπίδραση με τα παιδιά.  Στόχος των ομάδων είναι η ενημέρωση σχετικά με τα αναπτυξιακά στάδια των παιδιών και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, η εύρεση αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των γονιών και η προσωπική ανάπτυξη τους. Οι γονείς έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς και τις αγωνίες τους και να απαντήσουν οι ίδιοι μέσα από τη βιωματική επεξεργασία των θεμάτων. Οι ομάδες συγκροτούνται αφού συγκεντρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός γονέων με κοινούς προβληματισμούς ή γονέων που έχουν παιδιά στην ίδια ηλικία και αναπτυξιακό στάδιο.