Στη σύγχρονη κοινωνία της διαρκούς εξειδίκευσης και της δια βίου εκπαίδευσης, οι επαγγελματίες και οι εκπαιδευόμενοι/ ες που ανήκουν σε κλάδους συνεχώς εξελισσόμενους και διευρυνόμενους, όπως είναι ο κλάδος των επαγγελμάτων της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης, έχουν ανάγκη να ενημερώνονται για τις συνεχείς εξελίξεις στους τομείς των επαγγελματικών τους εφαρμογών, όχι μόνο για την τυπική ενίσχυση του βιογραφικού τους, αλλά και για την ουσιαστική αναβάθμιση και εμπλουτισμό των γνώσεων τους και των μεθοδολογικών εργαλείων που χρησιμοποιούν καθημερινά στη δουλειά τους με τους ανθρώπους.

Τα σεμινάρια και τα εργαστήρια είναι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βιωματικό χαρακτήρα, με συγκεκριμένη θεματική και στόχο, και σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετούν ακριβώς τους παραπάνω σκοπούς.

Απευθύνονται -ανάλογα με το θέμα που πραγματεύονται- στο ευρύ κοινό (ενήλικες που ενδιαφέρονται για θέματα αυτογνωσίας), σε ειδικούς & φοιτητές κλάδων ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, συμβούλους επικοινωνίας), σε εκπαιδευτικούς (δασκάλους, καθηγητές, νηπιαγωγούς), και σε γονείς.

Καλύπτουν το αντικείμενο τους θεωρητικά και πρακτικά.

Οργανώνονται σε μικρές ομάδες (έως 15 άτομα, έτσι ώστε να ενισχύεται ο μαθησιακός και βιωματικός τους χαρακτήρας), προγραμματίζονται τα σαββατοκύριακα, και διαρκούν από 10 έως 20 ώρες συνολικά.

Στοχεύουν μέσα από παρουσίαση θεωρητικών εισηγήσεων, ασκήσεων, και βιωματικών τεχνικών να ευαισθητοποιήσουν, να ενημερώσουν, και να εφοδιάσουν τους συμμετέχοντες/ τις συμμετέχουσες με χρήσιμες εμπειρίες για την αυτογνωσία & την προσωπική τους ανάπτυξη, γνώσεις και πρακτικά εργαλεία για την επαγγελματική τους πρακτική στους τομείς της ειδίκευσής τους.